vns线上亚洲官网

智能水表的安装

智能水表的安装

    智能水表安裝的要求:
    1、为了更好地确保计量最准确,在水表进水口前安裝截面与管路一样的起码5倍表径之上的直管段,水表出水口安裝起码2倍表径之上的直管段;
    2、水表的上游和下游处的连接管路不可以缩径;
    3、提议安裝流量控制设备(如闸阀)和过滤器设备;
    4、法兰密封圈不可凸出伸进管路内或移位;
    5、安裝水表前务必完全彻底清洗管道,避免碎片破坏水表;
    6、水表水流方位要和管路水流方位一样;
    7、水表安装之后,要缓缓加水充满管路,避免高速气流冲坏水表;
    8、安裝位置应确保管路中充满水,气泡并不会聚集在表内,应避免水表安装在管路的最高点;
    9、应维护水表免遭水压撞击;
    10、口径小的水表务必水平安裝.前后或左右倾斜都是会造成精准度减低。

XML 地图 | Sitemap 地图